Šīs lapas saturs ir domāts mūsu baznīcas garīdzniekiem un dievkalpojuma vadītājiem. Ievietoti dažādi liturģiski materiāli (uzklikšķini tekstiem ar krāsainiem burtiem). Pirmajā daļā atrodas LELBA apgabalu izveidotie dievkalpojumi Korona vīrusa laikam, seko mūsu Baznīcas izdevumi un dažādi liturģiski materiāli.
 
  • Mūsu baznīcas Dziesmu grāmatas dziesmu teksti. DZIESMU GRAMATA
  • Mūsu baznīcas Dziesmu grāmata – “ieskanēta” – 
  • Mācītāju rokas grāmatu, kuŗā ietvertas mūsu baznīcas dievkalpojuma kārtības. Rokasgramata
  • Dievkalpojuma mainīgās daļas. 3 gadu rinda propriumi
 
 
 

Iespējas Lielās piektdienas dievkalpojumam – evaņģēlija lasījumiem un citām dievkalpojuma daļām, kuŗus jau vairākas reizes lietoju savās draudzēs:

Seko tulkojums no anglikāņu labi pazīstamo Advents laika dievkalpojuma “Lessons and Carols”. So aplūkojot, ja ir ierosinājumi, labojumi, papildinājumi, lūdzu dalies ar tiem! Lessons and Carols – latviešu valodā
Ja ko lietojiet, lūdzu lapiņā ierakstīt, ka to sagatavojusi mācītāja Sarma Eglīte.

Aicinu citiem iesūtīt savus liturģiskos materiālus, daloties ar saviem izstrādātiem materiāliem. (Materiālus ievietosim ar autora vārdu.)