Sīs lapas saturs ir domāts mūsu baznīcas garīdzniekiem un dievkalpojuma vadītājiem. Ievietoti dažādi liturģiski materiāli (uzklikšķini tekstiem ar krāsainiem burtiem). Pirmajā daļā atrodas mūsu Baznīcas izdevumi un otrajā dažādi liturģiski materiāli.

Iespējas Lielās piektdienas dievkalpojumam – evaņģēlija lasījumiem un citām dievkalpojuma daļām, kuŗus jau vairākas reizes lietoju savās draudzēs:

Seko tulkojums no anglikāņu labi pazīstamo Advents laika dievkalpojuma “Lessons and Carols”. So aplūkojot, ja ir ierosinājumi, labojumi, papildinājumi, lūdzu dalies ar tiem! Lessons and Carols – latviešu valodā

Aicinu citiem iesūtīt savus liturģiskos materiālus, daloties ar saviem izstrādātiem materiāliem. (Materiālus ievietosim ar autora vārdu.)