Esi sveicināts! Tām svētdienām, kad nepulcējamies uz dievkalpojumu,  šeit ievietošu savas pārdomas.
Lai video ierakstus redzētu, lūdzu uzklikšķini uz attiecīgo “linku”.
Paldies! Labu dienu, mieru, veselību no sirds vēlu jums!
Sarma Eglīte, mācītāja
 
2020. gada 22. martā https://youtu.be/vrJHhkAknlw
2020. gada 29. martā https://youtu.be/kBj6STJwhaY
2020. gada 5. aprīlī https://youtu.be/M5seJrfuakA
2020. gada 19. aprīlī https://youtu.be/DRlksEmxt-o
2020. gada 26. aprīlī https://youtu.be/mc3gJ3bugs8
2020. gada 3. maijā https://youtu.be/Kpd0jXont-4
2020. gada 10. maijā  https://youtu.be/GNC7tbatplQ
2020. gada 17. maijā https://youtu.be/0ck2nGwWpoo
2020. gada 24. maijā https://youtu.be/T9IVUyc4TTk
2020. gada 7. jūnijā – Trīsvienības sv. https://youtu.be/E1USMrjW5Eg
2020. gada 28. jūnijā, mācītāja Vara Bitenieka svētbrīdis https://m.youtube.com/watch?v=TxTpPRcNg0g
2020. gada 26. jūlija svētbrīdis https://youtu.be/4nBtEo_YyTc
2020. gada 9. un 16. augustā – kamēr atrodos atvaļinājumā, aicinu baudīt neklātienes dievkalpojumus, ko piedāvā citas draudzes….
2020. gada 6. septembrī – https://youtu.be/RNtj5JCSTKY
2020. gada 1. novembrī, Ticības atjaunošanas svētkos – https://youtu.be/9QOX3KjAOls
2020. gada 15. novembrī – https://youtu.be/wFOilil6vig
2020. gada 22. novembrī – Mirušo piemiņas /Mūžības svētdienai https://youtu.be/efcJHwN5xuc
 
 
 

Dalos ar savām pārdomām par 28. jūnija evaņģēlija lasījumu, Mateja ev. 10:40-42:

Jēzus teica: Kas jūs uzņem, tas uzņem mani, un, kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas saņems pravieša algu; kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Un, kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri auksta ūdens vien tādēļ, ka to sauc māceklis, tam viņa alga nezudīs.”

Šajā tekstā izlec viens vārds: uzņem. Angliski vairākos Bībeles tulkojumos lietots vārds welcomes un kādos receives. Kāda atšķirība? Domāju par reizēm kad esmu pie kādiem pārnakšņojusi. Parasti, jūtos ne vien, ka mani uzņem, bet, ka esmu ne vien sagaidīta, bet laipni sagaidīta – ar mīlestību un sirsnību. Baudu tādu uzņemšanu, jo jūtos pieņemta un atzīta. Un, tās pāris reizes, ka tā nav bijis, ir sajūta, ka kāds tikpat kā sakostiem zobiem veic kādu uzdevumu / pienākumu dot naktsmājas. Nepatīkama situācija – un skaidrs, ka turp vairs negribas doties.

Un Jēzus saka, kas jūs uzņem – un tālāk, kas uzņem pravieti vai taisno… Runa par pieņemšanu, atzīšanu. Kas uzņem Jēzu vai pravieti vai taisno – runa nav galvenokārt par fizisku uzņemšanu, bet gan attieksmi, kas laipni gaida, kas ir atvērti tam, ko redzēs vai dzirdēs, kas vēlas uzņemt viņa mācības. Un, tā darot, mainīties – tāpēc Jēzus turpina, aprakstot konkrētu darbību: padzirdināšanu…

Labprātāk dzirdam par to, kā Dievs mūs pieņem un uzņem; dzirdēt, cik labs ir Dievs; cik Dievs mūs mīl un par mums gādā. To laipni sagaidām. Neesam visai gribīgi uzņemt pamācības / ieteikumus; piedzīvot pārmaiņas. Meklēju piemērotu dziesmu šai svētdienai par uzņemšanas tēmu. Dziesma pēc dziesmas par pirmo variantu: lai Dievs mūs uzņem. Par otro, kur mēs uzņemam, laipni viņu sagaidām, esam gatavi atzīt un īstenot viņa mācības – vai lūdzam palīdzību tā darīt – ir retas. Tās galvenokārt ir Adventa laika dziesmas: 18. Tavus vārdus uzņemt ticīgi; 20. Svētu debess gudrību Liek Viņš tiem, kas Viņu uzņem, atrast; 35. Kas ir šis bērns – vairāk aicinājums mums Jēzu uzņemt – Tad nesiet Viņam dārgāko, Vai bagāts, nabags, nāciet, Nu uzņemt savā sirdī To, Un gaismā staigāt sāciet!

Arī Advents laikā, dziedam par to, ka Jēzu sagaidām: 9. Tevi kā draugu sagaidām; 18. un 21. ar slavas dziesmām Tevi sagaidām; 22. cik ļoti Tevi gaidām. Tad vienā dievgalda dziesmā: 311. Tevi gaidām pie mums nācis. Zīmīgi un skumji. Derīga lūgšana: Visu radītāj’, Tu, kas mūs – un cilvēci – mīl un laipni uzņem, palīdzi mums sekot Tava Dēla piemēram, tā Tevi un Tavā vārdā citus – uzņemot, pieņemot, atzīstot un ar laipnību sagaidot. Palīdzi mums būt atvērtiem Tavām mācībām, aicinājumiem un uzdevumiem. Palīdzi mums cīnīties par taisnību un citu labklājību. To lūdzam Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.
Lai Jums skaista, Dieva svētīta diena!
Sarma Eglīte,
mācītāja