1385 Andrews Avenue

Lakewood, Ohio 44107

     

View Larger Map   Klīvlandes Apvienotā Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze ir divu draudžu apvienošanās rezultāts: Klīvlandes Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze (dibināta 1951. gada 10. jūnijā) un Klīvlandes Latviešu evaņģēliski luteriskā Miera draudze (dibināta 1951. gada 9. septembrī). Apvienošanās reģistrēta 1963. gada 31. martā.

Kas tas ir?

Priecājamies, ka jau vairāk kā 60 gadus latviešu luterāņiem ir bijusi iespēja pulcēties ik svētdienu pateikties, slavēt, lūgt un mācīties par Trīsvienīgo Dievu latviešu valodā.

Draudze pieder

LELBA

(Latviešu evaņģēliski luteriskai Baznīcai Amerikā) Vidienes apgabalam, līdz ar to ir arī daļa no LELBP (Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē). Turklāt LELBP ir daļa no Luterāņu pasaules federācijas (Lutheran World Federation), kā arī Pasaules Baznīcu apvienības (World Council of Churches).
Kas tas ir?

Esam daļa no lielākas kristīgas kopības. Nenorobežojamies no citiem. Draudzei savs dievnams kopš 1963. gada jūlija. Draudzes darbībai pieaugot draudze uzceļ namu 1971. gadā, kas kļūst par Klīvlandes un tās apkārtnes visu latviešu sabiedrisko centru.

Kas tas ir?

Klīvlandes latviešu sabiedriskā dzīve rosās draudzes telpās. Priecājamies, ka spējam atbalstīt un atbalstam dažādas latviešu organizācijas. Bībeles stundas

noturam trešdienās kad  Pensionāri pulcējās 10:30 norīta (izņemot vasarā). Visi laipni lūgti piedalīties.
Kas tas ir?

Pulcējamies ap dzīvā Dieva dzīvā vārda, lai tuvāk ar to iepazītos, kā arī padziļināt savu ticību. Katrs viens aicināts, neskatoties uz piederību draudzē, vai luteriskai konfesijai,  – priekšzināšanas nav nepieciešamas.  Ievadam un noslēdzam šo stundu ar dziesmām.

Priecājamies, ka Klusās nedeļas un Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojumos esam kopā ar mūsu Baptistu māsām un brāļiem Kristū, tā liecinot savu vienotību Kristū.