Dieva roka…
Man nesen bija saruna ar kādu no mūsu draudzes – tiešāk sakot, klausījos, kā man aizrautīgi stāstīja par kādu bildīti, kas šo personu pavadījusi visu mūžu. Tā ir bilde / zīmējums par Dieva roku, kas no debesīm izstiepta mums pretī. Šis attēls ir bijis stiprinājums šīs personas ģimenes grūtajos brīžos.

Centos iztēloties, kā tā bilde varētu izskatīties. Jāatzīstas, ka man īsti neizdevās. Nesamierinājos ar savu vājo iztēli! Ienāca prātā ikonas, kuŗās nereti parādās Dieva roka. Par to arī daudz rakstīts – latīniski Manus Dei. Dieva roka reizēm nosaukta par Dieva labo roku, kā to redzam šajā attēlā, kas norāda uz Dieva spēku un visvarenību.

Kāds pie sevis domā, nu jā, un? Kāpēc attēlot vienīgi roku, un labo vēl pie tam? Tam sava vēsturiska nozīme, agrāk bija nepieņemami Dievu attēlot cilvēka veidolā un tādēļ attēloja vienīgi roku.

Dieva roka norāda uz Dieva iesaistīšanos zemes lietās, kā arī reizēm Dieva labo prātu, par kas notiek virs zemes. Drīz atzīmēsim Jēzus apskaidrošanas dienu, kad Dieva balss no debesīm vēsta, ka Jēzus ir Dieva Dēls, uz kuŗa Dievam labs prāts. Senie mākslinieki attēlojot šo notikumu zīmēja roku, norādot, ka balss bija Dieva balss.

Dieva roka – pacelta pār mums mūs svētot. Dieva roka, kas vada, sargā un palīdz. Dieva rokas, kas arī paēdina. Psalmists to vairākās vietās skaisti apraksta:

Man priecājas sirds, un mans gods līksmo, tiešām drošībā mana miesa… Tu man liec iepazīt dzīvības taku, vislielāko prieku tava vaiga priekšā, tīksmību tev pie labās rokas mūžam! (16:9-11)

Bet uz tevi es paļaujos, Kungs, es saku: tu esi mans Dievs! Tavā rokā ir mani laiki… (31:15-16)

Pieminu tevi, kad guļu, nakts stundās čukstu par tevi, jo tu esi mans palīgs, un tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele kļaujas pie tevis, tava labā roka mani tur.(63:7-9)

Kad posts mani lenc, tu glāb manu dzīvību, … tu izstiep roku, un tava labā roka izglābj mani!… Kungs, tava žēlastība uz mūžiem, neatmet savu roku darbu!(138:7-8)

 Visu acis raugās uz tevi, un tu dod tiem barību īstajā laikā, tu atdari savu roku un gādā ik dzīvajam, ko tas kāro. (145:15-16)

Tāds ir mūsu Dievs: visvarens, sargātājs, svētītājs, palīgs. Dievs nemitīgi Tev sniedz savu roku. Gavēņa laikā centīsimies staigāt roku rokā ar savu Radītāju, Pestītāju un Svētītāju!

Sarma Eglīte, mācītāja.