.Kas jauns

Mīļā draudze!
 
11. jūlija dievkalpojums pārcelts uz Dievnamu dēļ lietus. Dievkalpojums ar dievgaldu, pulksten 11os. 
 
Ziņas piesātinātas ar norādījumiem par cīņu pret Korona vīrusu. Respektējam mūsu štata “ekspertu” centienus palēnināt vīrusa izplatīšanos un tādēļ draudzes valde nolēma atcelt draudzes dievkalpojumus, Bībeles stundas, Pārdomu vakarus, svinības un visas sēdes paredzētas draudzes telpās. Par citām pulcēšanās iespējām ziņosim šeit, kā arī caur apkārtrakstu un ar epasta palīdzību.
Draudzes padome lēmusi, ka mēs nepulcēsimies dievnamā  kamēr Ohio štats atrodas, pēc štata kategorijām, sarkanā vai lillā pakapē. 
Pārdomas par svētdienas tekstiem ievietotas sadaļā:
“Dzīve ticībā” – “uzrunas. 

Aicinām palikt drošībā un savās lūgšanās ieslēgti sirgušos, medicīnas personālu un pētniekus, kas cenšas atrast poti pret šo slimību. Savas pārdomas / svētbrīžus ievietoju sadaļā zem Dzīve ticībā – Uzrunas.

Lai 23. psalma vārdi mums nes mieru: Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis, Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām, labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.

Dieva mieru un svētību vēlot, Sarma Eglīte, mācītāja
 
Dear members:
 

Upon hearing of our State’s officials decisions regarding the Corona virus, we applaud the intent of those decisions. We, the board of our congregation, have decided to suspend all in-person activities of our congregation for the time being. This includes on site Sunday worship services, Bible studies and all meetings . 

Please keep safe and lift up in prayer the sick, medical personnel aiding and preparing for the sick, as well as the researchers seeking a vaccine for this virus. We pray for those experiencing financial hardship.

May the psalmists words strengthen us in this time of uncertainty.

The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures; he leads me beside still waters; he restores my soul. He leads me in right paths for his name’s sake. Even though I walk through the darkest valley, I fear no evil; for you are with me; your rod and your staff— they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord my whole life long.

Wishing you and yours God’s peace and blessings,

Sarma Eglite, pastor 

Welcome

The goals and responsibilities of the congregation are to unite evangelical Lutherans of Latvian descent who reside in the Cleveland and surrounding areas, and to cultivate our religious life and traditions in accordance with the Holy Scriptures, the Apostolic, Nicene and Athanasian creeds, the unmodified Augsburg confession, Martin Luther’s Large and Small catecheism, and other writings in the Liber Concordia anthology.

Worship Services are held on Sundays at 11:00 am.  Services are mainly in Latvian, though at various times throughout the year the services are in English.  Enjoy the refreshments prior to and following the Sunday Services.  Latvian Sunday School begins with a service at 9:30 am.

Visi Laipni Gaidīti         

Draudzes mērķis ir apvienot draudzē Klīvlandes un tās apkārtnes dzīvojošos evaņģēliski luterticīgos latviešus, veicināt un sekmēt reliģisko dzīvi, tradicijas un parašas saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Apustuļu, Nīkajas un Atanazija ticības apliecībām, nepārgrozīto Augsburgas konfesiju, Mārtiņa Lutera lielo un mazo katķismu un citiem Vienprātības grāmatā (Liber Concordiae) sakopotiem rakstiem latviskā un kristīgā garā.

Kas tas ir?

Cenšamies dzīvot kristīgu dzīvi – vārdos un darbos, turpināt savu garīgo attīstību un liecināt citiem cik Dievs ir labs – vārdos un darbos.

Svētdienās sanākam dievkalpojumiem, kas sākas pulkstens 11os.

Svētdienas skolas darbības laikā ievadam mācības ar dievkalpojumu bērniem – 9:30 svētdienas rītos.

Kas tas ir?

Dievkalpojumi ir pēc luteriskas kārtības – parasti latviešu valodā.  Apzinoties īstenību, ka valodas līmenis krītās, un, ka vairākām ģimenēm sarunas valoda ir angļu valoda, reizēm noturam dievkalpojumus, kur runātās daļas ir angļu valodā un dziedamās daļas latviešu valodā, lai katrs dievlūdzējs saprastu dievkalpojumu un jūtas kā līdzvērtīgs līdzdalībnieks. Visi laipni gaidīti!