Kas jauns

 
LELBA paplašinātās pārvaldes sēde notiks mūsu draudzes telpās no 1.-3. martam.
3. marta dievkalpojums sāksies pulkstens 10os, nevis 11os.