Miers…

Cik bieži Tu domā par mieru? Mieru virs zemes, mieru starp cilvēkiem, mieru ģimenē, draudzē, valstī… Mūsu Baznīcas šī gada Gadagrāmatas vadmotīvs ir miers. Tur iekļauti informatīvi raksti: Miera nesēji Bībelē; Garīgās dziesmas – sirds mieram un pacēlumam; Miers jūsmājās un Kur un kā atrast mieru, kā arī 10 apceres atbildot uz jautājumiem: Kad domājat par mieru, kādu tēlu redzat: Kas jums dod mieru? Interesanti palasīt. (Gadagrāmatas vēl dabūjamas kafijas telpā…)

Ielūkojos internetā, ar nolūku redzēt kas atrodams meklējot: images of peace. Zīmīgi, ka vairums fotogrāfiju attēlo dabas skatus un miera baložus, ne daudz retāk redzam cilvēku vienatnē baudot dabas skaistumu, vai meditējot. Mēs varētu viegli secināt, ka miers nav atrodams, kur divi vai trīs vai vairāki pulcējušies. Reizēm tā ir, jo kur esam vairāki, tur arī domas dalās un var sanākt nevien nesaskaņas vai strīdi, pat kari.

Bībeles pirmajās lapās skaidri izteikts Dieva nodoms, ka cilvēks nav radīts, lai dzīvotu izolēts no citiem, bet gan kopībā. Pirmajā radīšanas stāstā 1. Mozus grāmatas pirmajā nodaļā sākot ar 26. pantu lasām: Un Dievs teica: “Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības … Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla … vīrieti un sievieti viņš radīja! Un Dievs viņus svētīja un teica: “Augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to…

Otrajā radīšanas stāstā 1. Mozus grāmatas otrajā nodaļā sākot ar ceturto pantu: Kad Kungs Dievs taisīja zemi un debesis … no zemes pacēlās migla un padzirdīja visu zemes virsmu. Un Kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu … Un Kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā… Un Kungs Dievs teica: “Nav labi būt cilvēkam vienam, es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās.”

Dievs aicina uz kopību Kristus sadraudzē, stāvēt plecu pie pleca, cits citu stiprinot un atbalstot. Tā dzīvojot, baudīsim patiesu mieru, kas ir no Dieva un ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana. 2019. gadā piestrādāsim pie savām savstarpejām attiecībām, kā arī pie savām attiecībām ar Dievu.

Miers – to piedzīvot, baudīt un ar to dalīties – Dievs to vēl mums katram.

Lai Viņa miers ir ar jums visiem!

Sarma Eglīte, mācītāja