Advents

Adventa laiks pie durvīm un līdz ar to jauns Baznīcas gads. 1. adventa svētdiena iekrīt 4. svētdienā pirms Ziemsvētkiem. Sākotnēji, cilvēki gatavojušies Kristus atnākšanai gavējot. Baznīca uzskata, ka Adventa laikā gatavojamies Kristus trīs “nākšanām”: Viņa piedzimšana Betlēmē, Viņa ienākšana mūsu sirdīs un Kristus atkalnākšanai godībā (pastara dienā). Advents = nākšana.
 
Mūsdienu sabiedrība vēlas steigties pie Ziemsvētku svinēšanas, pārlecot Adventa laikam. Labākā gadījumā svetkos piemin Kristus iemiesošanas brīnumu, bet sliktākā – domā vienīgi par dāvanām un Ziemsvētku vecīti. Daudzās mājās Svētku eglītes uzstādītas pirms Pateicības diena nosvinēta! Lai gan savs skaistums no skaistājām dekorācijām, sanāk, ka pārlecam uz svinībām, izlaižot svētku priekšdarbus: sagatavot sevi Kristus ienākšanai pasaulē, mūsu sirdīs un Viņa atkalnākšanai. Izlaižam Ziemsvētku svinēšanu – 12 dienas līdz Zvaigznes dienai – laiks kad pieminam Dieva miesā tapšanas brīnumu.
 
Interesanti novērot kā komerciālā pasaule pārņēmusi Adventa kalendāra tradiciju, ko uzsākuši vācu protestanti 19. gadsimta nogalē, lai skaitītu dienas līdz Kristus piedzimšanai. 24. decembŗa lodziņā atradās jaundzimušā Kristus bērniņa attēls vai Bībeles pants par to. Aizvadītās nedēļas rīta ziņas ziņoja par 20 labākiem Adventa kalendāriem, to starpā bija kalendāri ar tēmām par Star Wars, Hello Kitty, Harry Potter, Playmobil, končām, saldējumu, ēdieniem, kosmētiku, vīnu – ar visu, izņemot kaut ko ar garīgu saturu.
 
Advents – laiks pārdomām. Laiks sagatavoties Dieva mīlestības dāvanai. Laiks lūgšanai: Nāc, Kungs Jēzu. Nāc manā sirdī, manās mājās, manā ikdienā, mūsu pasaulē, mūsu domās. Nāc, un vadi mūs. Palīdzi mums sekot Tev. – Lai Dievs svētī mums šo sagatavošanās laiku, kā arī gaidāmos svētkus!
 
Sarma Eglīte,
mācītāja